Cengiz Makina

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Cengiz Makina ailesi olarak talaşlı imalat sektöründe gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında oluşturduğumuz Çevre ve İSG yönetim sistemleri ile farkındalık ve öncülük yaratmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle;

• Periyodik eğitimler ile tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve faaliyetlerimizden etkilenmesi muhtemel diğer ilgili tarafları bilinçlendirmeyi,

• Proses girdilerimizin ve enerji kaynaklarımızın, etkin kullanımını sağlayarak, atıklarımızı azaltmayı, geri kazanmayı ve kirliliği önlemeyi,

• Proses tasarımlarımızda Çevre ve İSG bilincini göz önünde bulundurmayı,

• Yürürlükteki İSG ve Çevre Mevzuatına, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına ve ilgili diğer şartlara uymayı,

• Çevreyle dost teknolojiler ve malzemeler kullanarak üretim yapmayı,

• Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, İSG yönetimini ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,

• Ürün kullanımı sırasında ve faydalı ömür sonrasında ki etkileri göz önüne alarak sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.