Cengiz Makina

ŞİRKET DEĞERLERİ

Vizyon
"Çözüm Ortağı" olduğu müşterileri için bugün olduğu gibi yarın da farklı çözümler sunarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

Misyon
Değer yaratmayan süreçlerden arındırılmış yalın üretim faaliyetlerini, doğru insan kaynağı ile her zaman sürdürülebilir kılmak.